FacebookLogopédiai szolgáltatás

Széleskörű logopédiai ellátás beszédhibával, beszédzavarral, nyelv-és beszédfejlődési zavarokkal, tanulási zavarokkal vagy utóbbiak maradványtüneteivel küzdő gyermekek, fiatalok és felnőttek számára Szegeden.

 • Beszédhibák szűrése
 • Tanulási zavarokra való veszélyeztetettség szűrése óvodáskorban
 • Tanulási zavarok feltárása és korrekciója
 • Beszédhibák javítása
 • Nyelvi-és beszédfejlődési elakadás, zavar szűrése, terápiája

A következő területeken:

 • Megkésett beszédfejlődés
 • Akadályozott beszédfejlődés
 • Beszédészlelés, beszédfigyelem zavara
 • Gyermekkori kommunikációs zavarok
 • Dadogás,hadarás
 • Orrhangzós beszéd
 • Pöszeség (hangok kiejtésének hiánya, hibás ejtése, vagy cseréje)
 • Nyelvlökéses nyelés (általában fogazati rendellenességek kíséretében)
 • Diszlexia-veszélyeztetettség szűrése
 • Diszlexia-prevenció (megelőzés)
 • Diszkalkulia-veszélyeztetettség szűrése
 • Diszkalkulia-prevenció
 • Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia terápiája
 • Nyelvi fejlődés zavara, akadályozott fejlődése
 • Már kialakult beszédben bekövetkező, sérülésből, agyi történés által szerzett beszéd-és nyelvi zavarok felmérése, terápiája